Selamat Datang Ke MyWeb

"Semoga Hari ini lebih baik dari semalam"

Al-Ikhlas : Surah ke-112

Qul huwa allaahu ahad(un), allaahu alshshamad(u), lam yalid walam yuulad(u), walam yakullahu kufuwan ahad(un).Translate:
1). Say : He is Allah , the One! 
2). Allah , the eternally Besought of all! 
3). He begetteth not nor was begotten
4). And there is none comparable unto Him


Artinya: 
1). Katakanlah: Dia-lah Allah, Yang Maha Esa
2). Allah adalah tempat meminta segala sesuatu
3). Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan
4). Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia

Thanks,

- ir.rizal@gmail.com -

wasap.rizal.com.my

blog.rizal.com.my

fb.rizal.com.my

.

Sub-Domain : abe.rizal.com.my